• По-силен, по-бърз и по-надежден WiFi сигнал
  • Подобрява скоростите за теглене и качване
  • Може да се свърже навсякъде в дома Ви
  • Елиминира „мъртвите зони” без WiFi
  • Лесна инсталация
  • WPS функция
  • Всеки може да си го позволи!