РАЗДЕЛ 1 – КАКВО ПРАВИМ С ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Когато закупите нещо от нашия магазин, като част от процеса на покупко-продажба, ние събираме личната информация, която ни предоставяте, като вашето име, адрес и имейл адрес.

Когато сърфирате в нашия сайт, ние също автоматично получаваме адреса на интернет протокола (IP) на вашия компютър, за да ни предоставим информация, която ни помага да научим за вашия браузър и операционна система. Имейл маркетинг (ако е приложимо): С ваше разрешение можем да ви изпратим имейли за нашия сайт, нови продукти и услуги и други актуализации.

Ние си запазваме правото да освобождаваме и разкриваме каквато и да е лична информация, свързана или предоставена от вас на правоприлагащите органи или други държавни служители, тъй като ние, по наша собствена и абсолютна преценка, сметнем за необходимо да се съобразим с приложимия закон или по искане на който и да е държавен орган или агенция.

РАЗДЕЛ 2 – СЪГЛАСИЕ

Как получавате моето съгласие?

Когато ни предоставяте лична информация за завършване на транзакция, потвърждаване на вашата кредитна карта, извършване на поръчка, организиране на доставка или връщане на покупка, вие се съгласявате да събираме личните ви данни и да ги използваме само по тази конкретна причина.

Ако поискаме вашата лична информация по вторична причина, като маркетинг, ние или ще ви помолим директно за вашето изразено съгласие, или ще ви предоставим възможност да кажете „не“.

Как да оттегля съгласието си?

Ако след като се включите, промените решението си, можете да оттеглите съгласието си да се свържем с вас, за продължаващото събиране, използване или разкриване на вашата информация, по всяко време, като се свържете с нас на https://www.wifiduoboost.bg/contact/

РАЗДЕЛ 3 – ОПОВЕСТЯВАНЕ

Можем да разкрием вашата лична информация, ако по закон сме длъжни да го направим или ако нарушите нашите Общи условия.

РАЗДЕЛ 4 – ПЛАЩАНЕ

Всички шлюзове за директни плащания се придържат към стандартите, определени от PCI-DSS, управлявани от Съвета за стандарти за сигурност на PCI, което е съвместно усилие на марки като Visa, MasterCard, American Express и Discover. Изискванията на PCI-DSS помагат да се осигури безопасно боравене с информация за кредитни карти от нашия сайт и неговите доставчици на услуги.

РАЗДЕЛ 5 – УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

По принцип използваните от нас доставчици на трети страни ще събират, използват и разкриват вашата информация само до степента, необходима, за да им позволят да извършват услугите, които ни предоставят.

Някои доставчици на услуги на трети страни, като например шлюзове за плащане и други процесори за платежни транзакции, имат свои собствени политики за поверителност по отношение на информацията, която ние сме длъжни да им предоставяме за вашите транзакции, свързани с покупката.

За тези доставчици препоръчваме да прочетете техните политики за поверителност, за да можете да разберете начина, по който вашата лична информация ще бъде обработвана от тези доставчици.

По-специално, не забравяйте, че определени доставчици могат да се намират в или да разполагат със съоръжения, които се намират в различна юрисдикция от вас или нас. Така че, ако решите да продължите с транзакция, която включва услугите на трети страни доставчик на услуги, тогава вашата информация може да стане предмет на законите на юрисдикцията (ите), в която се намира този доставчик на услуги или неговите съоръжения.

След като напуснете нашия Сайт или сте пренасочени към уебсайт или приложение на трета страна, вече не се ръководите от настоящата Политика за поверителност или Общите условия на нашия уебсайт.

Връзки

Когато кликнете върху връзки на нашия сайт, те могат да ви насочат далеч от нашия сайт. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност на други сайтове и Ви насърчаваме да прочетете техните декларации за поверителност.

РАЗДЕЛ 6 – СИГУРНОСТ

За да защитим вашата лична информация, ние предприемаме разумни предпазни мерки и следваме най-добрите отраслови практики, за да се уверим, че тя не е загубена, злоупотребена, достъпна, разкрита, променена или унищожена. Ако ни предоставите информация за вашата кредитна карта, информацията се криптира с помощта на технология на защитен сокет (SSL) и се съхранява с AES-256 криптиране. Въпреки че нито един метод за предаване през интернет или електронно съхранение не е 100% сигурен, ние следваме всички изисквания на PCI-DSS и прилагаме допълнителни общоприети индустриални стандарти.

РАЗДЕЛ 7 – ВЪЗРАСТ НА СЪГЛАСИЕТО

Използвайки този сайт, вие заявявате, че сте навършили пълнолетие във вашата държава или провинция на пребиваване или че сте навършили пълнолетие във вашата държава или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си да разрешим някоя от вашите непълнолетни лица на издръжка да използват този сайт.

РАЗДЕЛ 8 – ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Ние си запазваме правото да променяме тази политика за поверителност по всяко време, затова, моля, преглеждайте я често. Промените и уточненията ще влязат в сила веднага след публикуването им на уебсайта. Ако направим съществени промени в тази политика, ще ви уведомим тук, че тя е актуализирана, така че да сте наясно каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, използваме и / или разкриваме то. Ако нашата компания бъде придобита или обединена с друга компания, вашата информация може да бъде прехвърлена на новите собственици, за да можем да продължим да продаваме продукти или услуги на вас.

ВЪПРОСИ И КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако искате да: имате достъп, коригирате, изменяте или изтривате каквато и да е лична информация, която имаме за вас, регистрирайте жалба или просто искате повече информация, свържете се с нас на https://www.wifiduoboost.bg/contact/