ПРЕГЛЕД

Този уебсайт www.wifiduoboost.bg („Сайтът“) се предлага от Wifi DuoBoost („Компанията“), включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за Вас, потребителя, при условие, че приемате всички условия, условия, политики и известия, посочени тук. Посещавайки нашия сайт, вие участвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани със следните условия („Условия за ползване“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и политики, посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка . Настоящите Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди достъп до или използване на нашия уебсайт. Чрез достъп до или използване на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия и условия на това споразумение, тогава нямате достъп до уебсайта или да използвате каквито и да било услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Условия за ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите Общи условия чрез публикуване на актуализации и / или промени в нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да е промени представлява приемане на тези промени.

В целия сайт термините „ние“, „ние“ и „наш“ се отнасят до Компанията. В целия сайт термините „ние“, „ние“ и „наш“ се отнасят до Компанията.

РАЗДЕЛ 1 – УСЛОВИЯ НА УЕБСАЙТА

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие заявявате, че сте навършили пълнолетие във вашата държава или провинция на пребиваване или че сте навършили пълнолетие във вашата държава или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си за позволете на някой от вашите непълнолетни лица на издръжка да използва този сайт.

Вие не можете да използвате нашите продукти за незаконна или неоторизирана цел, нито можете, при използването на Услугата, да нарушавате законите във вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторското право).

Не трябва да предавате никакви червеи или вируси или код с разрушителен характер.

Нарушение или нарушение на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем обслужване на никого по каквато и да е причина по всяко време.

Разбирате, че вашето съдържание (без да включва информация за кредитна карта), може да се прехвърля нешифровано и да включва (а) предавания през различни мрежи; и (б) промени, за да се съобразят и адаптират към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на прехвърляне през мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, използване на Услугата или достъп до Услугата или какъвто и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас .

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или да засягат по друг начин тези Условия.

РАЗДЕЛ 3 – ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И СЪВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация и не бива да се разчита на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения без консултация с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да модифицираме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 – ВРЪЗКИ ЗА ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни. Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към услуги на трети страни или уебсайтове, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проучване или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупка или използване на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да участвате в каквато и да е транзакция. Оплакванията, претенциите, притесненията или въпросите относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 5 – КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ОТЗВАНИЯ И ДРУГИ ПОДАВАНИЯ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни заявления (например заявки за конкурс) или без искане от нас изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (заедно „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по какъвто и да е носител всякакви коментари, които ни изпращате. Ние сме и нямаме никакво задължение (1) да поддържаме каквито и да било коментари на доверие; (2) да плаща обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговори на коментари.

Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което сме решили по свое усмотрение, че е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Общи условия .

Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават нито едно право на трета страна, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или право на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или незаконни по друг начин, обидни или нецензурни материали или да съдържат какъвто и да е компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който може по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на някакъв свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой различен от себе си или да подвеждате по друг начин нас или трети страни относно произхода на коментари. Вие носите пълната отговорност за всякакви коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

РАЗДЕЛ 6 – ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Сайтът съдържа съдържание, притежавано или лицензирано от Компанията („Съдържанието“). Съдържанието е защитено от авторски права, търговска марка, патент, търговска тайна и други закони и Дружеството притежава и запазва всички права върху Съдържанието и Услугата. Няма да премахвате, променяте или прикривате никакви известия за авторски права, търговски марки, услуги или други права на собственост, включени в или придружаващи Съдържанието, и няма да възпроизвеждате, модифицирате, адаптирате, подготвяте производни произведения въз основа на, изпълнявате, показвате, публикувате, разпространявате, предават, излъчват, продават, лицензират или експлоатират по друг начин Съдържанието.

Името и логото на компанията са търговски марки на Компанията и не могат да бъдат копирани, имитирани или използвани, изцяло или частично, без предварително писмено разрешение. Освен това всички заглавки на страници, персонализирани графики и скриптове са сервизни марки, търговски марки и / или търговски облекла на Компанията и не могат да бъдат копирани, имитирани или използвани, изцяло или частично, без предварително писмено разрешение от Компанията.

РАЗДЕЛ 7 -ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

Използвайки нашия сайт или използвайки услугата, вие се съгласявате да получавате съобщения от нас по електронен път. Въпреки че можем да изберем да комуникираме с вас по друг начин, ние също така можем да изберем да комуникираме с вас единствено по електронна поща или чрез публикуване на известия на сайта. Вие се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които ние ви изпращаме по електронен път, отговарят на всяко законово изискване тези съобщения да бъдат в писмена форма.

РАЗДЕЛ 8 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето подаване на лична информация през магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. За повече подробности, моля, прегледайте нашата политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 9 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продуктите, времето за транзит и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме всички грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако каквато и да е информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте подали поръчката си) .

Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за цените, освен ако това се изисква от закона. Не трябва да се приема определена дата на актуализация или обновяване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била модифицирана или актуализирана.

РАЗДЕЛ 10 – ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за всяка незаконна цел; (б) да подтиква други да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушават всякакви международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушаваме или нарушаваме нашите права върху интелектуалната собственост или правата на интелектуална собственост на други; д) да тормози, злоупотребява, обижда, вреди, клевети, клевети, принизява, сплашва или дискриминира въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да предоставя невярна или подвеждаща информация; (g) за качване или предаване на вируси или друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (з) да събира или проследява личната информация на други; (i) за спам, фишинг, фарм, претекст, паяк, пълзене или изстъргване; й) за всяка неприлична или неморална цел; или (k) да се намесва или заобикаля функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или свързания с нея уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 11 – ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, не заявяваме или гарантираме, че използването на нашия сайт или услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на сайта или услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределени периоди от време или да анулираме услугата по всяко време, без да Ви уведомим.

Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени ви чрез услугата, се предоставят (освен ако изрично не е посочено от нас) „такива, каквито са“ и „налични“ за ваше ползване, без каквото и да било представяне, гаранции или условия от какъвто и да било вид, било то изрично или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, продаваемо качество, годност за определена цел, трайност, титла и ненарушаване. В никакъв случай Компанията, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за вреди, загуби, искове или каквито и да било преки, косвени, случайни, наказателни, специални, или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение пропуснати печалби, пропуснати приходи, изгубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, произтичащи от използването на която и да е от услугата или продуктите, доставени с помощта на услугата, или за всяка друга претенция, свързана по какъвто и да е начин с използването на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в каквото и да е съдържание, или всякакви загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на използването на услугата или каквото и да било съдържание или продукт, публикувани, предадени или предоставени по друг начин чрез услугата, дори ако са уведомени за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 12 – ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и държите безвредни Дружеството и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всякакви претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушението на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез препратка, или нарушението на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 13 – НЯКОЛКОСТ

В случай че някоя от клаузите на настоящите Условия за услуга бъде определена за незаконосъобразна, невалидна или неприложима, въпреки това такава разпоредба ще бъде изпълнима в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, а неизпълнимата част ще се счита за отделена от настоящите Условия на Обслужване, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 14 – ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване, продължават да съществуват след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.

Настоящите Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато спрете да използвате нашия сайт.

Ако по наша единствена преценка не спазите или подозираме, че не сте се съобразили с който и да е срок или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и / или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или която и да е част от тях).

РАЗДЕЛ 15 – ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражним или приложим каквото и да е право или разпоредба от настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Настоящите Условия за ползване и всякакви политики или правила за експлоатация, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между Вас и нас и уреждат използването на Услугата, замествайки всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения , независимо дали са устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, предишни версии на Условията за ползване).

РАЗДЕЛ 16 – УПРАВЛЯВАЩО ПРАВО

Настоящите Общи условия и всякакви отделни споразумения, с които ви предоставяме Услуги, ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Естония и вие се съгласявате с изключителната юрисдикция на съдилищата на Естония.

РАЗДЕЛ 17 – ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото, по наше собствено усмотрение, да актуализираме, променим или заменим която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на каквито и да е промени в настоящите Общи условия представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 18 – КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Въпроси относно Общите условия трябва да ни се изпращат на https://www.wifiduoboost.bg/contact/